Twórcy projektu

Pomysłodawca - dr Magdalena Biniaś-Szkopek
Projekt został stworzony na zlecenie i z pomysłu dr Magdaleny Biniaś-Szkopek, doktora nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Archiwistkyi Instytut Historii UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu miediewistyki. Początkowo tematyka prac i projektów obejmowała biografie tego okresu, aktualnie przesunęła się w kierunku badań nad elementami rozwoju form kancelaryjnych głównie średniowiecza, ale także czasów nowożytnych, w szczególności dyplomatyki i kancelarii kościelnej tego okresu. Od kilku lat prowadzi ćwiczenia z podstaw paleografii łacińskiej dla studentów kierunku historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, stąd próba stworzenia narzędzia, które przede wszystkim pomoże w zainteresowaniu studentów tą trudną sztuką, a także zachęci do podjęcia prób (być może samodzielnych) opanowania tej umiejętności.

Wykonawcy
Projekt został wykonany w czasie trwania Poznańskich Praktyk Badawczych (edycja 2013) przez zespół, znajdujący się pod opieką Rafała Witkowskiego, w składzie: Katarzyna Basiukajc, Pola Mikołajczak - lider, Marta Puc, Aleksandra Rybacka, Agnieszka Tomczak, Bartosz Zaleski, Maciej Zalewski i przy wsparciu Marcina Witkowskiego.
Kontakt w sprawach technicznych: b4lzak@gmail.com