Instrukcja użytkownika


Aplikacja służy do wpisania w odpowiednie miejsce rozczytu dokumentu ze jego skanu. Sprawdza ona poprawność wprowadzonych wyrazów.

WPISYWANIE ODCZYTU - KOLORY
W wolne miejsca należy wpisać odpowiednio rozczytaną treść dokumentu. W każdą pojedynczą komórkę tekstową należy wpisać dokładnie jeden wyraz. System ocenia poprawność wpisywanych treści na trzy sposoby, odpowiednio kolorem:
- ZIELONYM, gdy dany wyraz jest wpisany całkowicie prawidłowo,
- ŻÓŁTYM, gdy dany wyraz został odpowiednio rozczytany, ale jest on skrótem i należy go rozwinąć,
- CZERWONYM, gdy dany wyraz został wpisany (rozczytany) niepoprawnie.

POWIĘKSZANIE WYRAZÓW DOKUMENTU
Po kliknięciu w daną komórkę tekstową konkretny wyraz, który należy wpisać (rozczytać), zostaje zaznaczony w prostokątną ramkę na skanie. Pojawia się powiększenie tego wyrazu, co ma ułatwić dokonanie rozczytu. Klikając na dany wyraz na dokumencie zostanie on powiększony, a użytkownik będzie mógł wprowadzić wyraz w odpowiednie pole.

NAWIGACJA PO KOMÓRKACH TEKSTOWYCH
Każdy wyraz jest zaznaczony kolorem przeznaczonym dla danej linii dokumentu (tzn. że wyrazy w dwóch po sobie następujących liniach nigdy nie będą zaznaczone tym samym kolorem). Dany kolor linii obowiązuje zarówno podczas zaznaczania danego wyrazu na skanie dokumentu jak i jest kolorem zaznaczonym w miejscu wprowadzania odczytu.

TRANSKRYPCJA DANEGO DOKUMENTU
Do każdego dokumentu umieszczono prawidłowy rozczyt. Aby go zobaczyć należy kliknąć w polu Odpowiedzi na numer linii (lista znajduje się u dołu strony rozczytwanego dokumentu). Rozczyt wykonano dla całej danej linii. Kiedy klikniemy na konkretny wyraz w danej linii, zostanie on zaznaczony na skanie dokumentu.