PartnerzyInstytut Historii UAM w Poznaniu
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Poznańskie Praktyki Badawcze
Fundacja Science To Business