Bibliografia


 • Biniaś-Szkopek M., Delimata M., Skrzypczak Ł., Paleografia łacińska – skrypt dla studentów archiwistyki, Poznań 2007
 • Bischoff B., Latin Paleography: Antiquity and the Middle Ages, Cambridge 1990
 • Boyle L., Medieval Latin Palaeography: A Bibliographical Introduction, Toronto 1984
 • Brown M., A Guide to Western Historical Scripts: From Antiquity to 1600, London 1990
 • Capelli A., Dizionario di abreviature latine et italiane, Milano 1949
 • Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957
 • Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973
 • Gieysztor A., Zarys nauk pomocniczych historii, t. 1, Warszawa 1948, wyd. 3, rozszerzone przy współudziale S. Herbsta
 • Jak czytać rękopis średniowieczny, red. Paul Géhin, tł. Beata Spieralska, Warszawa 2008.
 • Krzyżanowski S.,Monumenta Poloniae paleographica, tabl. 1-2, fasc. I-II, Cracoviae 1907-1910
 • Pelzer A., Abreviations latines medievales : supplement au Dizionario di abbreviature latine ed italiane de Adriano Cappelli, Bruxelles 1982
 • Porębski S. A., Paleografia łacińska – podręcznik dla studentów, Warszawa 1997 (wyd. 2 Warszawa 2005)
 • Steffens F., Lateinische Paläographie, 2 Auflage, Berlin-Leipzig 1929
 • Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2002
 • Stiennon J., Paleographie du Moyen Age, Paris 1991
 • Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001
 • Wierzbowski T., Vademecum, Wykaz skrótów i słowniczek łacińsko-polski, Warszawa-Łódź 1984