Lista dokumentów - XIII wiek

Image

Dokument Przemysła II z 1295 roku

Dokument Przemysła II z 1295 roku, oryginał w Archiwum Państwowym w Poznaniu. (Cysterki Ołobok D 5)

Przejdź do transkrypcji
Image

Dokument biskupa włocławskiego Wisława z 1298 roku

Dokument biskupa włocławskiego Wisława z 1298 roku, oryginał w Archiwum Państwowym w Poznaniu (Cystersi Łekno D 5)

Przejdź do transkrypcji
Image

Dokument arcybiskupa gnieźnieńskiego Pełki z 1234 roku

Dokument arcybiskupa gnieźnienskiego Pełki z 1234 roku, oryginał w Archiwum Państwowym w Poznaniu (Cystersi Lubiąż D 1)

Przejdź do transkrypcji