Informacje kontaktowe


Magdalena Biniaś-Szkopek - kontakt e-mail

Zakład Archiwistyki
Instytut Historii UAM

ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Telefon: 61 829-14-65