Dokument Władysława Jagiełły z 1424 roku

Dokument Władysława Jagiełły z 1424 roku, oryginał w Archiwum Państwowym w Poznaniu (Akta Miasta Poznania D 450)

Transkrypcja

  • Linia 1
  • Linia 2
  • Linia 3
  • Linia 4
  • Linia 5
  • Linia 6
  • Linia 7
  • Linia 8
  • Linia 9
  • Linia 10
  • Linia 11
  • Linia 12
  • Linia 13

Odpowiedzi